Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014

V dňoch 30. – 31. októbra 2014 sa konala Stála Konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, ktorú organizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Nosnou témou bol prístup štátov, v ktorých žijú a pôsobia Slováci, k národnostným menšinám a krajanským komunitám. Delegáti konferencie diskutovali o myšlienke pamätníka a múzea slovenského zahraničia a odporúčajú ÚSŽZ pokračovať v ďalšom postupe v spolupráci s krajanskými organizáciami. Za nadáciu Národný pamätník slovenského vysťahovalectva predniesol referát jej správca Claude Baláž (pozri prílohu).