Aktuality

11. – 13. august 2023 – Slovenské národné slávnosti

Slovenské národné slávnosti sa konali od 11. – 13. augusta 2023 v Báčskom Petrovci v Srbsku.
Každoročne sa týchto slávností zúčastňujú tak Slováci žijúci vo Vojvodine ako aj hostia zo zahraničia, osobitne zo Slovenskej republiky. Slovenské národné slávnosti sa v Báčskom Petrovci prvýkrát konali v roku 1919. V roku 2009 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vyhlásila Slovenské národné slávnosti za sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku.

viac na uszz.sk

________________________________________________________________________________

4. – 6. august 2023 – XXIV. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru JÁNOŠÍKOV DUKÁT

XXIV. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru JÁNOŠÍKOV DUKÁT sa uskutočnil v dňoch 4. – 6. augusta 2023 v Rožnove pod Radhoštěm v Českej republike. MFSF Jánošíkov dukát sa za 22 rokov svojho trvania stal miestom stretávania sa Slovákov žijúcich v Českej republike, ale aj iných zahraničných Slovákov a jeho popularitu zvyšuje aj účasť vrcholných folklórnych súborov zo Slovenska. Festival spestrujú rôzne súťaže a prebieha v jedinečnom areáli skanzenu Valašskej dediny.

________________________________________________________________________________

7. júl 2023 – V priestoroch parlamentu na Bratislavskom hrade sa vo štvrtok (6. 7.), v nadväznosti na Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, uskutočnil XII. okrúhly stôl k problematike slovenskej diaspóry vo svete.

Slováci žijúci v zahraničí odporúčajú NR SR prijať zákon o diaspóre
(TASR) – Slováci žijúci v zahraničí odporúčajú Národnej rade (NR) SR prijať zákon o slovenskej diaspóre a zriadiť Stálu komisiu pre slovenskú diaspóru. TASR o tom informoval predseda Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov Claude Baláž.

Vláda by mala zriadiť Národný úrad pre slovenskú diaspóru ako ústredný orgán štátnej správy, Múzeum slovenskej diaspóry, Centrum výskumu politického exilu a Fond na podporu slovenskej diaspóry. Mala by tiež vybudovať pamätník slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov, navrhujú Slováci žijúci v zahraničí.

„Očakávame, že odporúčania sa premietnu do programového vyhlásenia vlády, ktorá vznikne po parlamentných voľbách 2023,“ uviedol Baláž.

V priestoroch parlamentu na Bratislavskom hrade sa vo štvrtok (6. 7.), v nadväznosti na Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, uskutočnil XII. okrúhly stôl k problematike slovenskej diaspóry vo svete. Stretli sa tam Slováci zo Slovenska, Česka, Poľska, Srbska, Švédska, Španielska, Švajčiarska a Kanady.

ODPORÚČANIA SLOVENSKEJ DIASPÓRY 2023

V nadväznosti na pamätný deň Slovenskej republiky – Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, 6. júla 2023 v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky na Bratislavskom hrade, za účasti Slovákov zo Slovenska, Česka, Poľska,  Srbska, Švédska, Španielska, Švajčiarska a Kanady, sa uskutočnil už XII. Okrúhly stôl (table ronde) k problematike slovenskej diaspóry vo svete, z ktorého vzišli nasledujúce odporúčania:

 • Národnej rade a vláde Slovenskej republiky
  Prijať zákon o slovenskej diaspóre
 • Národnej rade Slovenskej republik
  Zriadiť Stálu komisiu pre slovenskú diaspóru
 • Vláde Slovenskej republiky
  – Zriadiť Národný úrad pre slovenskú diaspóru, ako ústredný orgán štátnej správy
  Zriadiť Múzeum slovenskej diaspóry
  Zriadiť Fond na podporu slovenskej diaspóry
  Vybudovať monument Pamätníka slovenské=ho vysťahovalectva a zahraničných Slovákov
  Zriadiť Centrum výskumu politického exilu

Očakávame, že uvedené odporúčania sa premietnu do Programového vyhlásenia vlády, ktorá vznikne po parlamentných voľbách 2023.

Bratislava – Hrad, 6. júl 2023

_____________________________________________________________________________________

Slovenskí občania žijúci v zahraničí, požiadajte o voľby do NR SR poštou!
Od Kristína Kottrová|3. júla 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia 30. septembra 2023. V týchto voľbách bude možné voliť poštou, je však potrebné o túto možnosť požiadať najneskôr do 9. augusta.

Takýmto spôsobom môže voliť občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov a
– nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
– alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

Ako požiadať o voľbu zo zahraničia?

 • Voliť poštou je možné, ak občan najneskôr 9. augusta 2023 požiada Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.
 • Volič môže požiadať o voľbu poštou vyplnením jednoduchého elektronického formulára alebo v listinnej podobe.
 • Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe sa zasiela na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
odbor volieb, referenda a politických strán,
Drieňová 22,
826 86  Bratislava 29,
SLOVAK REPUBLIC.

Ako voliť zo zahraničia?

 • Ministerstvo vnútra zašle voličom, ktorí požiadajú o voľbu poštou, najneskôr 21. augusta na adresu miesta pobytu v cudzine potrebné materiály na hlasovanie.
 • Pri elektronickom podaní Ministerstvo vnútra voličovi nezasiela hlasovacie lístky, len obálky. Hlasovacie lístky si volič stiahne z webu Ministerstva vnútra, kde budú zverejnené po zaregistrovaní kandidátnych listín.
 • Pri listinnej žiadosti budú voličovi poslané aj hlasovacie lístky.
 • Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené ministerstvu vnútra najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (najneskôr 29. septembra do 12.00 h).

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, www.mzv.sk

____________________________________________________________________________________
30. júna 2023 – Krajanský dvor a Krajanská nedeľa v Detve budú aj v roku 2023 oslavou tradičnej kultúry zahraničných Slovákov
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou v Detve pozýva širokú verejnosť na 8. ročník Krajanského dvora a 48. Krajanskú nedeľu.

viac na uszz.sk

7. 2022 – Slovákom sa v zahraničí páči.
Mnoho z nich opúšťa krajinu a odchádzajú za prácou či štúdiom. Darí sa im prispievať k dlhodobému rozvoju…

viac na startitup.sk

6. september 2022 – 11. Okrúhly stôl

Na pôde Národnej rady Slovenskej republiky v zasadačke Ústavnoprávneho výboru sa pod záštitou jeho predsedu Milana Vetráka dňa 6. septembra 2022 konal 11. Okrúhly stôl (Table ronde) k problematike slovenskej diaspóry svete.  Podujatie organizačne zabezpečila mimovládna organizácia Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov v spolupráci s Nadáciou Národný pamätník slovenského vysťahovalectva a mimovládnou organizáciou Migrácia SK. Ústrednou témou boli otázky spojené s prípravou a realizáciou múzea a pamätníka slovenského vysťahovalectva v Slovenskej republike. Pracovného rokovania sa zúčastnili zástupcovia relevantných štátnych orgánov a inštitúcii, domáci a zahraniční odborníci.

viac – podrobná správa + vyhlásenie

______________________________________________________

5. júl – pamätný deň Slovákov v zahraničí na pôde parlamentu

Bratislava, 6. júl 2022 (K NR SR) -Svetový kongres Slovákov zohral v dejinách Slovenska zásadnú a významnú úlohu, osobitne pri presadzovaní svojbytnosti slovenského národa, ako aj počas socializmu v období neslobody.

Na počesť jeho prvého predsedu Štefana Boleslava Romana sa rozhodla Nadácia Pamätník slovenského vysťahovalectva udeľovať každoročne pamätné medaily tým, ktorí sa významným spôsobom pričinili o pozdvihnutie a rozvoj Slovenska v zahraničí, resp. tým, ktorí dlhoročne pôsobia v prospech slovenskej diaspóry vo svete.

Pri príležitosti Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí preto predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Milan Vetrák privítal na pôde slovenského parlamentu bývalého generálneho tajomníka Svetového kongresu Slovákov reverenda Dušana Totha z Kanady, zástupcov Nadácie Pamätník slovenského vysťahovalectva Jána Bilika a Claude Baláža (bývalý splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov), ako aj ocenených hostí, ktorými tento rok sú:

DUŠAN MIKOLAJ, spisovateľ, redaktor, publicista, esejista, autor a zakladateľ Portálu Slovákov vo svete – Slovenské zahraničie

JÁN BOBÁK, historik, bývalý riaditeľ Ústavu pre zahraničných Slovákov a Slovenského historického ústavu Matice slovenskej

DUŠAN KLIMO, spoluzakladateľ a prvý predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, predseda Únie Slovákov v zahraničí

IMRICH FUHL, slovenský novinár, básnik, fotograf, zakladateľ a redaktor internetového portálu Slovákov v Maďarsku.

_________________________________________________

Milé Slovenky, Slováci žijúci na Ukrajine !

Slovenská diaspóra vo svete, ktorej súčasťou je viac ako milión Slovákov žijúcich v zahraničí, je v zmysle Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky integrálnou súčasťou slovenského národa.  Článok 7a Ústavy Slovenskej republiky zaväzuje štát, aby podporoval národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporoval ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou.

V tomto zmysle nám dovoľte, aby sme Vám v týchto kritických a ťažkých chvíľach spôsobených vojenským konfliktom na Ukrajine, vyjadrili plnú morálnu podporu a  presvedčenie, že spravodlivá vec napokon zvíťazí.

Roztratení, ale nestratení !
S úctou a krajanským pozdravom

Združenie nezávislých expertov pre otázka dejín a života zahraničných Slovákov
Dr. Claude Baláž, predseda, v. r .

Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva
Mgr. Dušan Mikolaj, Ing. Marián Tkáč, PhD., členovia správnej rady, v . r .

Migrácia SK
Ing. Ján Bilik, predseda, v. r .

_________________________________________________

Dňa 15. marca 2022 sa v Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov úradu – Mgr. J. M. Pilip predseda, Dr. P. Prochácka vyslanec a  podpredseda a zástupcov mimovládnych organizácií, Dr. C. Baláž predseda Nezávislý experti pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov a Ing. J. Bilik predseda Migrácia SK. Pri tejto príležitosti zástupcovia mimovládnych organizácii odovzdali pre úrad 60 exemplárov Kroniky Slovákov. Kroniky o dejstvovaní, sláve a ponížení Slovákov, od exilových autorov J. Okáľa a J .G. Cincíka. Doteraz vyšla Kronika len v USA (1954,1975) a v Kanade (2012). Prvé vydanie na Slovensku sa uskutočnilo v súčinnosti Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, Spolku slovenských spisovateľov, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ateliéru Creativ line a Ing, arch. Ľ. Brezinu a reverenda Dr. Dušana Tótha z kanadského Toronta. Obe strany sa dohodli na jej slávnostnej promócii a krste 5.júla 2022 pri základnom kameni pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v Bratislave – Petržalke.

Foto: Migrácia SK

2021

Slováci vo svete – Aktuality.sk
https://www.aktuality.sk › Témy

Ako sa žije Slovákom v cudzine? Autentický pohľad našincov žijúcich v zahraničí.


Slováci v zahraničí | Rádio Expres

https://www.expres.sk › hemendex › slovaci-v-zahranici

Oli Džupinková predstavuje Slovákov a Slovenky, ktorí žijú v zahraničí. Ďalšie tipy môžete posielať na slovacivzahranici@ex


Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v …

https://www.uszz.sk › legislativa › koncepcia-statnej-pol…

1. 3. 2021 — Koncepcia štátnej politikystarostlivosti o Slovákovžijúcich v zahraničí. Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k …

k niektorým otázkam súčasného stavu koncepcie štátnej politiky
https://www.vystahovalectvo.sk › C_Balaz-priloha

skôr než prednesiem príspevok k niektorým otázkam súčasného stavu štátnej politiky. Slovenskej republiky vo vzťahu v Slovákom žijúcim v zahraničí, …

Kameň nárekov zahraničných Slovákov – Hlavné správy
https://www.hlavnespravy.sk › kamen-narekov-zahranicn…

Bratislava 2. júla 2021 (HSP/Foto:Screenshot video/Youtube). Blíži sa 5. júl, ktorý bol uzákonený aj ako pamätný deň Slovenskej republiky – Deň zahraničných …

Kameň nárekov zahraničných Slovákov – Slovensko-ruská …
http://www.srspol.sk › clanek-kamen-narekov-zahranic…

1. 7. 2021 — … Slovákovžijúcich v zahraničí. Vten istý deň v roku 2000 bol v Petržalke v sade Janka Kráľa dočasne položený základný kameň budúceho …


Slováci v zahraničí sú integrálnou súčasťou slovenského národa

https://www.obycajniludia.sk › Aktuality

1. 7. 2021 — … aby bolo v blízkej budúcnosti na území Petržalky vybudované Múzeum a Pamätník slovenského vysťahovalectvarovnako, ako tomu je aj v .

OĽANO PLÁNUJE ZASTAVIŤ ASIMILÁCIU SLOVÁKOV V …
https://www.extraplus.sk › clanok › olano-planuje-zasta…

1. 7. 2021 — … OĽaNO a Ministerstvo kultúry SR v súčasnosti spolupracujú na vybudovaní Múzea a Pamätníka slovenského vysťahovalectvav Bratislave.

Aj Slováci žijúci v zahraničí sa môžu dať zaočkovať v SR – Teraz
https://www.teraz.sk › slovensko › 557766-clanok

21. 6. 2021 — Bratislava 21. júna (TASR) – Aj Slováci, ktorí žijú v zahraničí, sa môžu dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku

Zahraniční Slováci si pripomínajú svoj veľký deň … – Webnoviny
https://www.webnoviny.sk › zahranicni-slovaci-si-pripo…

1. 7. 2021 — Najviac občanov Slovenska žije podľa odhadov práve v Českej republike. Deň Slovákovžijúcich v zahraničísi Slovensko 5. júla pripomína od ..

Na Slovákov žijúcich v zahraničí sa vyčlenia každý rok vyše tri …
https://www.finreport.sk › agenturne-spravy › na-slova…

 1. 8. 2021 — 28.8.2021 (Webnoviny.sk) – Na Slovákovv zahraničíby sa malo … štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2022, ..
 2. septembra 2021 sa uskutočnilo v Slovenskom národnom múzeu pracovné stretnutie k návrhu na vytvorenie novej múzejnej inštitúcie – Múzea slovenského vysťahovalectva. Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia ministerstva kultúry, ministerstva financií, Slovenského národného múzea, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Hlavného architekta Bratislavy, Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva, Migrácie SK a Metropolitného inštitútu Bratislavy. Témou rokovania bola diskusia o možnosti zriadenia takejto inštitúcie, jej ideová náplň, špecifikovanie architektonickej súťaže na realizáciu múzea a pamätníka. Na základe výsledkov rokovania by mal byť vypracovaný pracovný materiál a následne materiál na rokovanie vlády, ktorý predloží ministerstvo kultúry.

Štátna tajomníčka I. Brocková rokovala o krajanskej problematike

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala dnes (6. júla 2020) predstaviteľov Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, Občianskeho združenia Migrácia SK a Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva Claude Baláža a Jána Bilika.
Účelom stretnutia bolo informovať štátnu tajomníčku, ktorá má v portfóliu aj otázky Slovákov žijúcich v zahraničí, o činnosti a aktivitách uvedených združení, ako aj o ich predstavách a očakávaniach ďalšieho smerovania štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.
Osobitnú pozornosť venovali problematike vybudovania Pamätníka slovenského vysťahovalectva, o ktoré sa tieto združenia už dlhší čas usilujú. I. Brocková na stretnutí konštatovala, že: „vláda Slovenskej republiky pripisuje Slovákom žijúcim v zahraničí a rozvoju vzťahov s nimi veľký význam. Naše vnímanie a politika k tejto časti slovenskej spoločnosti sú reflektované aj v Programovom vyhlásení vlády SR.“

Foto: Tomáš Bokor/Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zasadnutie

______________________________________________________________________________

Ingrid Brocková, štátna tajomníčka MZVaEZ SR, rokovala s predstaviteľmi občianskych združení o krajanskej problematike

6.7.2020

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala v pondelok 6. júla 2020 na pôde MZVaEZ SR Bratislave pánov Claude Baláža a Jána Bilika, predstaviteľov Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, Občianskeho združenia Migrácia SK a Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva.

Foto: Migrácia SK

6

______________________________________________________________________________

Zahraniční Slováci žijú odlišný život ako „domorodci“. Ak by …

www.hlavnespravy.sk › zahranicni-slovaci-ziju-odlisny-zivot-domoro…

6. 3. 2020 – Ak by teda volili len zahraniční Slováci s trvalým pobytom mimo Slovenska, voľby na Slovensku by s prehľadom vyhrala strana Progresívne …

______________________________________________________________________________

Ako volili zahraniční Slováci? | Nový Čas

www.cas.sk › Správy › Domáce správy

1. 3. 2020 – Voliči z cudziny by Smeru-SD, ktorý by mal podľa predbežných výsledkov skončiť vo voľbách na druhom mieste, odovzdali 91 hlasov. Hnutiu …

_______________________________________________________________________________

Voľby 2020: Ako volili Slováci zo zahraničia? – SME

domov.sme.sk › volby-2020-ako-volili-slovaci-zo-zahranicia

1. 3. 2020 – V parlamentných voľbách napokon volilo zo zahraničia 48 925 ľudí z celkového počtu 55 117 Slovákov, ktorý o možnosť odovzdať svoj hlas …

_______________________________________________________________________________

Voľby 2020: Slováci zo zahraničia volili najviac PS/Spolu, ich …

www.aktuality.sk › clanok › volby-2020-slovaci-zo-zahranicia-volili-…

1. 3. 2020 – Koalícia PS/Spolu mala najväčšiu podporu medzi krajanmi v zahraničí, do parlamentu sa napokon veľmi tesne neprebojovala.

_______________________________________________________________________________

Slováci žijúci v zahraničí prilietajú domov v enormných …

www.startitup.sk › slovaci-zijuci-v-zahranici-prilietaju-domov-v-enor…

28. 2. 2020 – Je tak viac než pravdepodobné, že zahraniční Slováci boli aj za hlas v blížiacich sa voľbách opäť ochotní zaplatiť omnoho viac než pár desiatok …

_______________________________________________________________________________

plus7dni.pluska.sk › domov › zahranicni-slovaci-prilietaju-volby-rek…

28. 2. 2020 – Zahraniční Slováci prilietajú na voľby v rekordných počtoch: Viac ako na prezidentské. TASR. 28.2. 19:00 Slovákom v zahraničí, zdá sa, nie je

_______________________________________________________________________________

Zahraniční Slováci prilietajú na voľby v rekordných … – SME

domov.sme.sk › slovaci-zo-zahranicia-prilietaju-na-volby-v-rekordny…

28. 2. 2020 – Zahraniční Slováci prilietajú na voľby v rekordných počtoch. Záujem o letenky na Slovensko značne prevyšuje aj ten z prezidentských volieb.

_______________________________________________________________________________

plus7dni.pluska.sk › domov › zahranicni-slovaci-prilietaju-volby-rek…

28. 2. 2020 – Slovákom v zahraničí, zdá sa, nie je budúcnosť ich krajiny ľahostajná. Letia domov odvoliť.

_______________________________________________________________________________

www.youtube.com › watch

? 20:05

28. 2. 2020 – Odovzdal(-a) Braňo Závodský Naživo

Slovensko pred voľbami na chvíľu stíchlo. Politické … Eva Chmelová – Zahraniční Slováci už v parlamentných …

_____________________________________________________________________________

www.novinky.cz › Zahraniční › Evropa

Slováci z celé Evropy se hromadně vracejí do vlasti. Kvůli sobotním volbám. 28. 2. 2020, 13:40 – Bratislava (Od našeho zpravodaje). Ivan Vilček, Právo.

_____________________________________________________________________________

Zahraniční Slováci prilietajú na voľby v rekordných počtoch …

www.aktuality.sk › clanok › zahranicni-slovaci-prilietaju-na-volby-v-…

27. 2. 2020 – Záujem o letenky domov značne prevyšuje i ten z prezidentských volieb. Až štyria z piatich navrátilcov si kúpili iba jednosmerný lístok.

_______________________________________________________________________________

Tri otázky PRE: Odchod lekárov do zahraničia. Odpovedá …

www.slovenskypacient.sk › tri-otazky-pre-odchod-lekarov-do-zahrani…

1.2. 2020 – Odchod lekárov do zahraničia. Odpovedá hovorkyňa SLK, Mgr. Nancy Závodská. Môžete vymenovať hlavné dôvody, prečo lekári odchádzajú ..

ww.dalito.sk › volby-2020-zahranicni-slovaci-v-strese-pripady-ked-…

4. 2. 2020 – Sú zahraniční Slováci, ktorí sa tak dostávajú do časové stresu, či im vôbec bude umožnené voliť, teda zúčastniť sa na parlamentných voľbách

_______________________________________________________________________________

Rekordný počet Slovákov bude voliť zo zahraničia – Voľby …

spravy.pravda.sk › Voľby 2020

15. 1. 2020 – Voliť poštou zo zahraničia chce vo februárových parlamentných voľbách vyše 86-tisíc Slovákov. O túto formu mohli Slováci žijúci v zahraničí …

_______________________________________________________________________________

davdva.sk › volby-zo-zahranicia-varovne-priznaky

13. 1. 2020 – Skúsme sa však na vec pozrieť kvantitatívne, či naozaj zahraniční Slováci môžu byť tým povestným jazýčkom na váhach. V informácii na …

_____________________________________________________________________________

Zo Slovenska miznú ľudia. Vieš, koľko by stála tvoja emigrácia?

www.startitup.sk › zo-slovenska-miznu-ludia-vies-kolko-by-stala-tvoj…

13. 1. 2020 – Podľa novej štúdie organizácie LEAF prišlo Slovensko z dôvodu úniku mozgov o 2,2 % hrubého domáceho produktu na obyvateľa ročne

_______________________________________________________________________________

kulpin.net – Voľby v SR a zahraniční Slováci

www.kulpin.net › aktuality › 10791-volby-v-sr-a-zahranicni-slovaci

9. 1. 2020 – Voľby v SR a zahraniční Slováci. … Naše hnutie sa dlhodobo zaujíma o Slovákov žijúcich v zahraničí a boli by sme radi, keby sme doniesli do …

_______________________________________________________________________________

Presviedča Slovákov v zahraničí, aby sa nevykašľali na voľby …

dennikn.sk › presviedca-slovakov-v-zahranici-aby-sa-nevykaslali-na-…

3. 1. 2020 – Parlamentné voľby sú jedinými voľbami, v ktorých Slováci a Slovenky môžu voliť aj zo zahraničia. Samuel Zubo pred trinástimi rokmi odišiel žiť …

_______________________________________________________________________________

www.expres.sk › do-zahranicia-nam-odchadzaju-najma-mladi-vzdela…

12. 11. 2019 – Vyše tristotisíc ľudí, o toľko vlastných občanov prišlo Slovensko za posledné roky. Voláme to aj odliv mozgov. Prečo zo Slovenska odchádzajú

_______________________________________________________________________________

Obyvateľstvo a migrácia – Štatistický úrad SR

slovak.statistics.sk › portal › ext › themes › demography › population

K 30. septembru 2019 mala Slovenská republika 5 456 362 obyvateľov.. Ilustratívny obrázok/Illustrative image. 15.03.2019 | Obyvateľstvo a migrácia

_______________________________________________________________________________

Mladí ľudia v zahraničí | TA3

www.ta3.com › clanok › mladi-ludia-v-zahranici

16. 9. 2019 – Prečo odchádzajú mladí Slováci do zahraničia a prečo by sa mali vrátiť domov? Našim hosťom bol Filip Orth, študent na Santa Clara University …

_______________________________________________________________________________

Zahraniční Slováci musia pre účasť na voľbách investovať …

www.teraz.sk › zahranicni-slovaci-musia-pre-ucast › 387054-clanok

30. 3. 2019 – Zahraniční Slováci musia pre účasť na voľbách investovať stovky eur … voliť v prezidentských voľbách, koľko kilometrov musia prekonať, kým ...

_______________________________________________________________________________

Voľby prezidenta 2019: Slováci zo zahraničia by prijali …

www.topky.sk › Volby-prezidenta-2019–Slovaci-zo-zahranicia-by-pr…

30. 3. 2019 – Zhodujú sa, že takáto možnosť by mala byť pri všetkých voľbách na Slovensku vrátane aktuálnych prezidentských volieb. Mnohí sa ich buď pre .

_______________________________________________________________________________

Prezidentské voľby 2019: Slováci zo zahraničia musia mať pri …

www.cas.sk › Správy › Domáce správy

6. 2. 2019 – Prezidenta SR môže voliť plnoletý slovenský občan s trvalým pobytom na Slovensku aj bez neho. Pokiaľ žije v cudzine, ale príde na Slovensko .

_______________________________________________________________________________

Erózia slovenskej diaspóry | Literárny týždenník

literarnytyzdennik.sk › Fórum kultúrnej verejnosti

29. 1. 2019 – Slovenská diaspóra je už desaťročia konfrontovaná so skutočnosťou, že štát plnenie úloh vo vzťahu k slovenskému zahraničiu, ku ktorým ho …

_____________________________________________________________________________

Slovensko trápi odliv mozgov [pravda.sk] – Slovenská …

www.stuba.sk › diani-na-stu › slovensko-trapi-odliv-mozgov-pravda.s…

7. 1. 2019 – Tisícky talentovaných mladých ľudí totiž odchádzajú študovať do zahraničia. Najčastejšie sa rozhodnú pre univerzity v susednom Česku.

_____________________________________________________________________________

Alarmujúci prieskum. Až 22 percent Slovákov žijúcich v …

www.parlamentnelisty.sk › arena › monitor › Alarmujuci-prieskum-A…

29. 12. 2018 – PRIESKUM Korupcia, klientelizmus a rodinkárstvo. To sú najväčšie problémy našej krajiny podľa väčšiny Slovákov žijúcich.

_______________________________________________________________________________

12. december 2018. – Literárny týždenník č.43-44 2018. s. 7.
Konferencia o slovenskej diaspóre vo svete.

_______________________________________________________________________________

28. november 2018. – Literárny týždenník.č.41-42 2018.s.11.
D. Mikolaj. Ulice našich krajanov. Bratislava – Petržalka.

_______________________________________________________________________________

27.10.2018. Prijatím záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 vyvrcholilo v Bratislave dvojdňové snemovanie delegátov krajanských komunít z 20 štátov Európy, Ameriky a Ázie. Bod 6: Účastníci stálej konferencie navrhujú venovať pozornosť dobudovaniu pamätníka slovenského vysťahovalectva a Slovákov v zahraničí

_______________________________________________________________________________

Spočívajte pri tardošskom kameni, krajania naši! – oslovma.hu

www.oslovma.hu/index.php/sk/…/1398-spoivajte-pri-tardoskom-kameni-krajania-nai

Základný kameň Pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov ? „Hruda“ červenkastého mramoru z výdatných slojov tardošského lomu.

_______________________________________________________________________________

VÝROČIE: Nová nadácia chce postaviť Národný pamätník …

https://www.hlavnespravy.sk/vyrocie-nova…pamatnik…vystahovalectva/116601

7. 7. 2018 – „V petržalskom Sade Janka Kráľa chceme vybudovať Národný pamätník slovenskéhovysťahovalectva ako budúcu národnú kultúrnu pamiatku

_______________________________________________________________________________

Pamätný deň zahraničných Slovákov | Hlas ľudu

https://hl.rs/pamatny-den-zahranicnych-slovakov/

6.júl 2018. Pamätný deň zahraničných Slovákov. Sviatok státisícov Slovákov žijúcich mimo Slovenska Deň zahraničných Slovákov 5. júla sa včera dožil 15.

_______________________________________________________________________________

OĽANO: Slovenská migrácia a jej odraz v kontexte štátnej politiky …

https://www.parlamentnelisty.sk/politika/…/OLANO-Slovenska-migracia-a-jej-odraz-v…

OĽANO: Slovenská migrácia a jej odraz v kontexte štátnej politiky Slovenskej republiky. 9.7.2018 14:33. Pod záštitou predsedníčky Výboru NR SR pre ľudské

_______________________________________________________________________________

Deň zahraničných Slovákov v Bratislave: vitajte, krajania, 5. júla v …

www.uszz.sk/…/den-zahranicnych-slovakov-v-bratislave-vitajte-krajania-5-jula-v-sade…
Vo štvrtok 5. júla 2018 v kontexte Štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda si nielen na Slovensku, ale v celom slovenskom zahraničí pripomíname pamätný Deň ..

_______________________________________________________________________________

Okruhly stol k problematike slovenskeho zahranicia | Slovo z Britskej …

www.sk-bc.ca/node/73

Okruhly stol k problematike slovenskeho zahranicia. Udalosti. Dna 9. septembra 2008 sa vo velkej zasadacke Domu novinarov v Bratislave za medzinarodnej … PRE OTÁZKY DEJÍN A ŽIVOTAZAHRANICNÝCH SLOVÁKOV (ZNE) Odborne …

_______________________________________________________________________________

4. 7. 2018

na pôde Výboru dňa 4. júla uskutočnil 9. okrúhly stôl venovaný slovenskému zahraničiu pod názvom

„SLOVENSKÁ MIGRÁCIA A JEJ ODRAZ V KONTEXTE ŠTÁTNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“

IX. OKRÚHLY STÔL (TABLE RONDE), K PROBLEMATIKE SLOVENSKEJ DIASPÓRY VO SVETE, BRATISLAVA 4. JÚL 2018

>Zborník z podujatia, TU

>K NIEKTORÝM OTÁZKAM SÚČASNÉHO STAVU KONCEPCIE ŠTÁTNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO VZŤAHU V SLOVÁKOM ŽIJÚCIM V ZAHRANIČÍ, Claude Baláž
>SÚČASNÝ STAV PRÍPRAV A BUDOVANIA PAMÄTNÍKA SLOVENSKÉHO VYSŤAHOVALECTVA – PAMÄTNÍKA MIGRÁCIE, Marián Tkáč
>
SLOVENSKÁ MIGRÁCIA A JEJ ODRAZ V KONTEXTE ŠTÁTNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Dušan Tóth

4. 7. 2018 – Odovzdal(-a) OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Deň zahraničných SlovákovSlovákov

Deň zahraničných Slovákov – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=03m5xfk9KSw

Slovenská migrácia a jej odraz v kontexte štátnej politiky Slovenskej …

www.obycajniludia.sk/…/slovenska-migracia-a-jej-odraz-v-kontexte-statnej-politiky-sl…

4. júl. 2018. Literárny týždenník č.25-26. s.1. D. Mimkolaj. Generácie odchádzajúcich, zástupy migrujúcich..

4. 7. 2018 – Hlavný referát k niektorým otázkam súčasného stavu koncepcie štátnej politiky SR vovzťahu v Slovákom žijúcim v zahraničí predniesol Claude

_______________________________________________________________________________

ANKETA: Pamätník slovenského vysťahovalectva – áno či nie …

www.slovenskezahranicie.sk/…/anketa-pamaetnik-slovenskeho-vystahovalectva—ano…

25. 5. 2018 – Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV) vznikla pred niekoľkými rokmi, pričom jej ambíciou, okrem

Bratislava, 18. január 2017
Nadácia NPSV zaslala opakovaný list predsedovi Národnej rady SR a predsedovi vlády SR so žiadosťou o podporu realizácie pamätníka slovenského vysťahovalectva. Listy ostali len vo verbálnej podobe. Viac…

_______________________________________________________________________________

Bratislava, 1. február 2017
Nadácia NPSV oslovila osobný listom 25 najbohatších Slovákov so žiadosťou o podporu realizácie pamätníka slovenského vysťahovalectva. Výzva ostala bez reakcie. Viac…

_______________________________________________________________________________

Martin, marec 2017
Slovenské pohľady 3/2017. Dušan Mikolaj. Spočívajte pri tardošskom kameni, krajania naši.

_______________________________________________________________________________

Bratislava, 22. máj 2017
Pozvánka na 8. okrúhly stôl venovaný slovenskému zahraničiu s názvom Pamätník slovenského vysťahovalectva – pamätník migrácie. Viac…

_______________________________________________________________________________

BALÁŽ: Za 17 rokov sa nevybudoval pamätník slovenského … – 24hod.sk
www.24hod.sk/balaz-za-17-rokov-sa-nevybudoval-pamatnik-slovenskeho-vystahoval…

_______________________________________________________________________________

4. 7. 2017 Správca nadácie NPSV Claude Baláž informoval prítomných o … Z neuspokojivých dôvodov okolo pamätníka vysťahovalectva vznikla v roku …

_______________________________________________________________________________

Bratislava, 4.júl 2017
Vyhlásenie k Slovákom doma a v zahraničí účastníkov prezentácie Deň zahraničných Slovákov 2017. Viac…

_______________________________________________________________________________

Bratislava, marec, máj 2016
Zasadala Správna rada Nadácie NPSV.

_______________________________________________________________________________

Bratislava, február, september, 2016
Členovia správnej rady a správca na pracovných stretnutiach (február, september) konzultovali súčasný stav príprav realizácie pamätníka a predložili návrhy na ďalší postup poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (Erika Jurinová, Jana Laššáková, Anton Hrnko).

_______________________________________________________________________________

Bratislava, 13.apríl 2016
Na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave sa uskutočnilo pracovné stretnutie s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Predseda odmietol predĺžiť Dohodu o vzájomnej súčinnosti pri realizácii Pamätníka a prejavil odmietavý postoj aj k jeho realizácii.

_______________________________________________________________________________

Bratislava, 14.jún 2016
Zástupcov nadácie (Baláž, Mikolaj) prijal Igor Adamec, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, ktorý prisľúbil pomoc a podporu projektu Pamätníka.

_______________________________________________________________________________

Bratislava, september 2016
Zástupcovia nadácie rokovali v Bratislave s Aristídom Zelenayom členom predsedníctva Únie Slovákov v zahraničí o možnej podpore a spolupráci pri realizácii projektu Pamätníka.

_______________________________________________________________________________

Bratislava, 5.október 2016
Nadácia požiadala osobným listom Andreja Danka, predsedu NR SR a Róberta Fica predsedu vlády SR o podporu pri realizácii Pamätníka slovenského vysťahovalectva – pamätníka migrácie.

_______________________________________________________________________________

Bratislava, október 2016
V októbri sa konala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016, ktorá v prijatých záveroch odporučila venovať pozornosť dobudovaniu pamätníka slovenského vysťahovalectva a Slovákov v zahraničí.

_______________________________________________________________________________

Bratislava, november 2016
Nadácia spracovala a predložila projekt so žiadosťou o dotáciu na podporu Pamätníka na Bratislavský samosprávny kraj.

_______________________________________________________________________________
Bratislava, 23.september 2015

O Pamätníku slovenského vysťahovalectva na pôde ÚSŽZ

>

Na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave sa v stredu 23. septembra 2015 uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia ÚSŽZ s predstaviteľmi Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva. Kľúčovou témou debaty zúčastnených partnerských strán konajúcich s ďalšími relevantnými štátnymi orgánmi a inštitúciami vo veci realizácie návrhu Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave, bolo zhodnotenie doterajšej etapy ich vzájomnej súčinnosti a načrtnutie najbližšieho postupu a zámerov v tomto projekte vrátane komunikácie s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy.

Predseda ÚSŽZ Igor Furdík v prítomnosti podpredsedu Petra Prochácku v priebehu rokovania zástupcom Nadácie – správcovi Claude Balážovi a členom Dušanovi Mikolajovi a Jánovi Bilikovi – predstavil novovymenovaného predsedu ÚSŽZ Jána Varša so želaním, aby sa počas jeho funkčného obdobia podarilo ušľachtilú a v kontexte národno-morálnych hodnôt vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí aj dôstojnú nadčasovú myšlienku s etickou dimenziou pretaviť do úspešného vyhotovenia a odhalenia stálej pripomienky všetkým našim krajanom a rodákom, ktorí sa v rôznych spoločensko-politických a ekonomicko-kultúrnych podmienkach, ako aj s rozmanitosťou svojich ľudských pohnútok počas uplynulých troch stáročí vyberali z historického priestranstva Rakúsko-Uhorska obývaného Slovákmi, bývalého Československa či súčasného Slovenska do šíreho sveta.

_______________________________________________________________________________
Bratislava, 24.september 2014

O vysťahovaleckom kameni v parlamente

>

Dňa 24. septembra 2014 sa uskutočnilo na pôde Národnej rady SR ďalšie pracovné stretnutie za účasti Jany Laššákovej, podpredsedníčky NR SR, predsedníčky klubu SMER-SD a členky Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Dušana Jarjabka, predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá a člena Stálej delegácie NR SR v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Dušana Čaploviča, člena Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a člena Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ, so zástupcami nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva (C. Baláž, J. Bilik, D. Mikolaj). Obsahom rokovania bol širší okruh otázok spojených s prípravou i podporou realizácie Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave a obe strany sa plne stotožnili v oblasti ďalšieho spoločného a koordinovaného postupu.

_______________________________________________________________________________
Bratislava, 10.september 2014

Prijatia u podpredsedníčok parlamentu

>

Po prezentácii štúdie Pamätníka slovenského vysťahovalectva na pôde Národnej rady Slovenskej republiky dňa 3. júla 2014, konanej pod záštitou jej podpredsedníčok Ing. Eriky Jurinovej a JUDr. Jany Laššákovej, pokračovali ich osobné stretnutia s predstaviteľmi Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva. Erika Jurinová rokovala s nimi bezprostredne po prezentácii štúdie, Jana Laššáková ich prijala dňa 10. septembra 2014. Obe poslankyne sa živo zaujímajú o vysťahovaleckú históriu obyvateľov slovenského územia v minulosti a blízke sú im aj otázky súčasných migračných pohybov mladých ľudí Slovenskej republiky. Nosnou témou rokovaní boli otázky ďalšej prípravy a následnej realizácie budúceho pamätníka. Obe podpredsedníčky NR SR snaženiam nadačných aktivistov, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matice slovenskej opätovne vyjadrili plnú osobnú podporu. Zároveň prisľúbili zaangažovať do spolupráce subjekty, ktoré zastupujú.

_______________________________________________________________________________
Bratislava, 5.júl 2014

O vysťahovaleckom kameni v parlamente

>

Už dve desaťročia, od roku 1994, si 5. júla pripomíname Deň zahraničných Slovákov (národný parlament ho schválil na jeseň prvého roku existencie Slovenskej republiky). Pamätný deň je súbežný so štátnym sviatkom zasväteným príchodu sv. Cyrila a Metoda, čo na jednej strane povyšuje jeho význam, no po „realizačnej“ stránke ho zväčša posúva z centrálneho záujmu do komornej polohy. Od roku 2000 sa verejné pripomínania na našich predkov, ktorí sa pobrali zo svojich slovenských rodísk a usadili sa v rozľahlých častiach sveta, začínajú na pravej strane Dunaja v petržalskom Parku Janka Kráľa, kde je osadený 4,5-tonový červený mramor z Tardošovského lomu v Maďarsku.

Pripomeňme, že je to základný kameň pre plánovaný Pamätník slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov. Nebýva pravidlom, že pri ňom zaznie štátna hymna, zaveje vlajka Slovenskej republiky. Zaspievajú sa piesne, niekto recituje báseň, povedia sa slávnostné či príležitostné príhovory. Tým sa prejav nášho záujmu pri tomto dosť všedne pôsobiacom prízemnom objekte aj končí. V tráve pri kameni zostane na nedlhý čas kytica kvetov, skupinka aktivistov a záujemcov o problematiku si potichu prisľúbi, že do roka a do dňa sa na tom mieste podaktorí hádam znovu stretnú. Tohtoročný pamätný deň patril medzi komornejšie, zato počas hodinového stretnutia opakovane zneli nádejné očakávania, že po štrnástich rokoch od položenia mramorového kameňa v tejto mestskej časti Bratislavy môžeme hovoriť o reálnom zmysle tohto hmotného skutku, ktorý sa pôvodne viaže na dar Slovákov žijúcich v Maďarsku. Pravda, aj očakávania mávajú u nás bohatú tradíciu, prísľuby krátkodobej dočasnosti sa stávajú traumou vedúcou až k zľahostajneniu. Svoje vie o tom predovšetkým Claude Baláž, ktorý sa krajanskej problematike venuje už úctyhodné desaťročia a nerád sa vzdáva toho, o čom je presvedčený, že má širší zmysel a spoločenský význam. Po vzniku Slovenskej republiky bol pracovne pri všetkých dôležitých krokoch smerujúcich k vyjadreniu úcty k našim krajanským predkom a k aktivizácii záujmu slovenskej spoločnosti o našich súčasníkov trvale či dlhodobo žijúcich v zahraničí. Ak ide o myšlienku vybudovania pamätníka v hlavnom meste Slovenska, dočkal sa na svojich verejných pozíciách, predovšetkým ako splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov, viacerých verejných prísľubov. Bolo ich toľko, že väčšina z nás by na jeho mieste rezignovala a pri petržalskom kameni by sa pristavila iba vtedy, keď nablízku iných aktivistov naisto niet.

Claude Baláž má vskutku inú náturu, možno si ju formoval už ako malý chlapec, keď jeho rodičia v povojnových rokoch reemigrovali z Francúzska späť na Slovensko, kde ich podstatne viac ako realizovateľných prísľubov čakala tvrdá realita v tvrdých politických časoch 50. rokov. A azda aj svetlá spomienka na nich viedla na jeseň minulého roku k založeniu nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva (NPSV). Jedným zo zakladajúcich členov sa stal Marián Tkáč ako predseda Matice slovenskej, pre ktorú sú dotyky s krajanskou problematikou neoddeliteľnou súčasťou jej činnosti. Prvým výrazným zviditeľnením aktivít nadácie NPSV bola prezentácia štúdie Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Pripravila ju v partnerskej spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v súčasnosti vedeným predsedom Igorom Furdíkom. Vážnosť a spoločenskú váhu podujatiu dodala skutočnosť, že sa uskutočnilo v budove Národnej rady Slovenskej republiky pod záštitou podpredsedníčok parlamentu Jany Laššákovej a Eriky Jurinovej dva dni pred spomínaným pamätným dňom.

Organizátori považovali prezentáciu za druhý významný krok k architektonickej a umeleckej realizácii pamätníka venovaného obyvateľom Slovenska, ktorí sa v predchádzajúcich storočiach masovo odchádzali do rozličných častí sveta a mnohí z nich si tam našli trvalý domov. Nosnou ideou aktivít nadácie NPSV bolo hľadať ďalších partnerov, ktorí sú stotožnení s myšlienkou a potrebou vybudovať pamätník v hlavnom meste Slovenskej republiky. Jej šťastnou voľbou bolo, že sa hneď na začiatku obrátila na Spolok architektov Slovenska (SAS). Tam našla ochotu riaditeľa kancelárie Petra Mikloša a viceprezidenta spolku prof. Štefana Šlachtu. Znalosť problematiky a záujem o pôsobenie významných Slovákov vo svete významne vyjadril vo svojej publikácii Návraty odídených, v ktorej predstavil dve stovky úspešných architektov pochádzajúcich zo Slovenska a pôsobiacich na viacerých kontinentoch. Násobne podnetné boli jeho skúsenosti z pôsobenia na pozícii hlavného architekta Bratislavy. Poznanie histórie mesta a súčasných investičných aktivít v jej bezprostrednom centre viedlo k partnerstvu s bratislavským architektonickým ateliérom A1. Už prvé konzultácie s jej vedúcim Branislavom Kaliským a architektmi ateliéru naznačovali vnútorné pochopenie základných predstáv nadácie o budúcom pamätníku. Pri ich konkretizácii navrhli aj priestor, kde by pamätník mal stáť. Dokonca predložili podnet, na ktorý si nadácia kompetenčne netrúfala: popri spomienkovému monumentu navrhla aj objekt, ktorý by dokumentačne, vizuálne a prezentačne konkretizoval skutočnosť prvých vysťahovaleckých vĺn Slovákov a smeroval až k aktuálnym migračným pohybom súčasnej mladej generácie.

Na dokreslenie postupnosti krokov treba dodať, že tomuto predchádzali konzultácie a rokovania s predstaviteľmi hlavného mesta SR Bratislavy, príprava materiálov na prerokovania v príslušných výboroch. Potešiteľné bolo, že poslanci mestského zastupiteľstva návrhy nadácie prijímali súhlasne a vyjadrovali podporu celkovej myšlienke. Za osobitne významný považujeme podnet Ingrid Konrad, aby sa súbežne uvažovalo o vybudovaní krajanského múzea. Terajšia hlavná architektka mesta totiž dlhodobo žila a pôsobila v susednej Viedni, takže jej súhlas možno považovať za prvú vážnu podporu zo strany rozvetvenej komunity Slovákov zo zahraničia. Prezentácia návrhu na Pamätník slovenského vysťahovalectva pritiahla do parlamentu niekoľkých poslancov, nadačných aktivistov zo Slovenska a skúsených krajanských činovníkov z južnejších štátov, ľudí, ktorí sa problematike venujú profesionálne, tvorivo či z osobného záujmu, nechýbali novinári verejnoprávnych médií či tlačovej agentúry.

Aký je prvý výstup, ktorý zverejnili? Prítomní sa v diskusii k predloženému ideovému a architektonickému návrhu vyjadrili zhodne pozitívne. Pre odborníkov podobne ako laikov bolo príjemným prekvapením, že tvorcovia uvažujú o architektonickom využití priestoru na ľavom brehu Dunaja v susedstve Filozofickej fakulty UK a Starého mosta. V súčasnosti je priestranstvo využité dosť jednostranne na dopravné parkovanie a pohostinné služby bežného charakteru. Už na jeseň by sa mestské zastupiteľstvo malo zaoberať aktualizovaným podnetom, ktorý predložia Nadácia NPSV a ÚSŽZ. V ňom je návrh na využitie terajšieho priestoru na nové mestské námestie s výrazným monumentálnym pamätníkom v jeho prednej časti, ktorá by sa tak otvárala k susediacemu Šafárikovmu námestiu, k Vajanskému nábrežiu i k Dostojevskému radu. V zadnej časti navrhovaného námestia by sa v tesnom susedstve Starého mosta a protipovodňovej ochrannej hrádze Dunaja mohol vybudovať objekt, ktorý by ideovo a prakticky slúžil na sprístupnenie mnohorakých informácií o slovenskom vysťahovalectve a na prezentáciu kultúry a umeleckej tvorby Slovákov zo Slovenska i zo sveta rovnako ako ich partnerov zo štátov, v ktorých sa usadili a medzi ktorými obyvateľmi majú aktívne partnerské vzťahy.

Dušan Mikolaj

Foto Ľudovít Pomichal

_______________________________________________________________________________

SZSZ: Okrem idey pamätníka vzniká aj projekt Múzea slovenského vysťahovalectva

4. júl 2014, 15:10

Bratislava 4. júla (TASR) – Historický kontext slovenského vysťahovalectva, jeho význam i vklad pre súčasnosť by podľa Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) malo reprezentovať Múzeum slovenského vysťahovalectva. SZSZ takýto projekt pripravuje v spolupráci s partnermi, medzi ktorými je napríklad Spolok slovenských spisovateľov. „Máme rozpracované dva invenčné a ekonomicky výhodné …

Bratislava 4. júla (TASR) – Historický kontext slovenského vysťahovalectva, jeho význam i vklad pre súčasnosť by podľa Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) malo reprezentovať Múzeum slovenského vysťahovalectva. SZSZ takýto projekt pripravuje v spolupráci s partnermi, medzi ktorými je napríklad Spolok slovenských spisovateľov.

„Máme rozpracované dva invenčné a ekonomicky výhodné varianty tohto projektu,“ informoval TASR predseda SZSZ Vladimír Skalský. Dodal, že jedným zo spolupracovníkov združenia je v tomto prípade aj bývalý riaditeľ Krajanského múzea Stanislav Bajaník.

SZSZ chce projekt predstaviť aj vedeniu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).“S predsedom ÚSŽZ Igorom Furdíkom som o tomto projekte už hovoril,“ uviedol Skalský.

V súvislosti so štvrtkovou prezentáciou projektu pamätníka slovenského vysťahovalectva v NR SR Skalský nevedel povedať, či sa oba projekty dopĺňajú, alebo prekrývajú. „SZSZ v každom prípade víta, že sa o tejto problematike v súčasnosti hovorí,“ skonštatoval.

Pamätník slovenského vysťahovalectva by mal stáť na Gondovej ulici v Bratislave, medzi nájazdom na Starý most, Filozofickou fakultou Univerzity Komenského a Dunajom. V parlamente o tom informoval Claude Baláž, predseda Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov. Toto občianske združenie spolu s Migráciou.sk a Maticou slovenskou založilo Nadáciu Národný pamätník slovenského vysťahovalectva.

Nadácia sa chystá projekt predložiť mestskému zastupiteľstvu v Bratislave. V prípade schválenia bude do konca roka vyhlásená medzinárodná súťaž na architektonicko-výtvarné riešenie pamätníka.

em ep ed

zdroj: www.tasr.sk

_______________________________________________________________________________________________

Pamätník slovenského vysťahovalectva by mal byť pri Starom moste v Bratislave

Vydané 3. 7. 2014 o 18:48

Autorom nasledujúcej správy je agentúra TASR. SME do nej nezasahovalo.

Bratislava 3. júla (TASR) Nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva navrhuje vybudovať tento pamätník v Bratislave na Gondovej ulici medzi …

Bratislava 3. júla (TASR) Nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva navrhuje vybudovať tento pamätník v Bratislave na Gondovej ulici medzi nájazdom na Starý most, Filozofickou fakultou Univerzity Komenského a Dunajom.

„Je to nepomenovaný a zdevastovaný priestor využívaný ako parkovisko, kde by mohlo vzniknúť nové námestie s architektonickým monumentom, múzejným objektom pre výstavné a informačné účely a oddychovou časťou. K tomuto priestoru sme sa dostali po mnohých rokovaniach s architektmi a rôznymi komisiami mesta,“ po dnešnej prezentácii úvodného projektu Pamätníka vysťahovalectva v Národnej rade SR povedal pre TASR Claude Baláž, predseda Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov. Toto občianske združenie spolu s Migráciou sk a Maticou slovenskou založilo spomínanú nadáciu.

Tá svoj projekt predloží bratislavskému mestskému zastupiteľstvu na schválenie jeho výstavby v spomínanom priestore. V prípade schválenia bude do konca tohto roka vyhlásená medzinárodná súťaž na architektonicko-výtvarné riešenie pamätníka vysťahovalectva. Snahy o jeho vybudovanie sú dlhodobé. Prvým konkrétnym krokom bolo v petržalskom Sade Janka Kráľa osadenie jeho základného kameňa, a to 4,5-tonového kusa červeného mramoru, ktorý darovali Slováci z Maďarska. Od 5. júla 2000 sa pri ňom každoročne stretávajú Slováci roztrúsení po celom svete. Tam bol prvotný zámer vybudovať aj pamätník. Po rôznych rokovaniach bola navrhnutá druhá strana Dunaja a zo širšieho priestoru sa vyčlenil spomínaný – pri Starom moste.

„Už v roku 2008 Vláda SR prijala uznesenie, ktoré zaväzovalo do roku 2010 vybudovať tento pamätník a súčasne pripraviť aj stálu expozíciu o slovenskom vysťahovalectve. Žiaľ, toto sa nenaplnilo, ako tu povedala pani podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková, predovšetkým z tých dôvodov, že nastala kríza a nebolo dosť finančných prostriedkov,“ konštatoval Baláž.

Podľa neho asi 20 krajín má múzeá a pamätníky vysťahovalectva. Niektorými z nich sa inšpirovali. „Ak sa podarí plánované zámery realizovať, mohla by v hlavnom meste vyrásť nová dominanta s pekným novým námestím pri rekonštruovanom Starom moste,“ dodal Baláž.

tasr
V prípade reakcií na správu alebo žiadostí o korekcie kontaktujte, prosím, vydavateľa správy na www.tasr.sk

Inzercia

Čítajte viac: https://agentury.sme.sk/c/7267924/pamatnik-slovenskeho-vystahovalectva-by-mal-byt-pri-starom-moste-v-bratislave.html#ixzz36x1rdwEH

__________________________________________________________________________________________________

04.07.2014 13:25

Nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva navrhuje vybudovať tento pamätník v Bratislave na Gondovej ulici medzi nájazdom na Starý most, Filozofickou fakultou Univerzity Komenského a Dunajom. Ak tento zámer schváli bratislavské Mestské zastupiteľstvo, do konca tohto roka bude vyhlásená medzinárodná súťaž na architektonicko-výtvarné riešenie pamätníka.

Snahy o jeho vybudovanie sú dlhodobé. Prvým konkrétnym krokom bolo osadenie jeho základného kameňa v petržalskom Sade Janka Kráľa. Ide o 4,5-tonový kus červeného mramoru, ktorý darovali Slováci z Maďarska. Od 5. júla 2000 sa pri ňom každoročne stretávajú Slováci roztrúsení po celom svete.

Zdroj: TASR

Autor článku: Branislav Grman

__________________________________________________________________________________________________

17. Pamätník slovenského vysťahovalectva by mali postaviť pri Starom moste v Bratislave

(03.07.2014; www.aktualne.sk; Slovensko, 20:45, s. -; TASR)

BRATISLAVA – Nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva navrhuje vybudovať tento pamätník v Bratislave na Gondovej ulici medzi nájazdom na Starý most, Filozofickou fakultou Univerzity Komenského a Dunajom.

„Je to nepomenovaný a zdevastovaný priestor využívaný ako parkovisko, kde by mohlo vzniknúť nové námestie s architektonickým monumentom, múzejným objektom pre výstavné a informačné účely a oddychovou časťou.

K tomuto priestoru sme sa dostali po mnohých rokovaniach s architektmi a rôznymi komisiami mesta,“ po štvrtkovej prezentácii úvodného projektu Pamätníka vysťahovalectva v Národnej rade SR povedal Claude Baláž, predseda Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov. Toto občianske združenie spolu s Migráciou sk a Maticou slovenskou založilo spomínanú nadáciu.

Tá svoj projekt predloží bratislavskému mestskému zastupiteľstvu na schválenie jeho výstavby v spomínanom priestore. V prípade schválenia bude do konca tohto roka vyhlásená medzinárodná súťaž na architektonicko-výtvarné riešenie pamätníka vysťahovalectva. Snahy o jeho vybudovanie sú dlhodobé.

Prvým konkrétnym krokom bolo v petržalskom Sade Janka Kráľa osadenie jeho základného kameňa, a to 4,5-tonového kusa červeného mramoru, ktorý darovali Slováci z Maďarska. Od 5. júla 2000 sa pri ňom každoročne stretávajú Slováci roztrúsení po celom svete. Tam bol prvotný zámer vybudovať aj pamätník. Po rôznych rokovaniach bola navrhnutá druhá strana Dunaja a zo širšieho priestoru sa vyčlenil spomínaný – pri Starom moste.

„Už v roku 2008 Vláda SR prijala uznesenie, ktoré zaväzovalo do roku 2010 vybudovať tento pamätník a súčasne pripraviť aj stálu expozíciu o slovenskom vysťahovalectve. Žiaľ, toto sa nenaplnilo, ako tu povedala pani podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková, predovšetkým z tých dôvodov, že nastala kríza a nebolo dosť finančných prostriedkov,“ konštatoval Baláž.

Podľa neho asi 20 krajín má múzeá a pamätníky vysťahovalectva. Niektorými z nich sa inšpirovali. „Ak sa podarí plánované zámery realizovať, mohla by v hlavnom meste vyrásť nová dominanta s pekným novým námestím pri rekonštruovanom Starom moste,“ dodal Baláž.

Popis foto: Už v roku 2008 Vláda SR prijala uznesenie, ktoré zaväzovalo do roku 2010 vybudovať tento pamätník a súčasne pripraviť aj stálu expozíciu o slovenskom vysťahovalectve. (Ilustračné foto) Zdroj – TASR/Štefan Puškáš

https://aktualne.atlas.sk/pamatnik-slovenskeho-vystahovalectva-by-mali-posta vit-pri-starom-moste-v-bratislave/slovensko/spolocnost

_______________________________________________________________________________
Bratislava, 3.júl 2014

>Dňa 3. júla 2014 sa v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky, pod záštitou Jany Laššákovej a Eriky Jurinovej, podpredsedníčok NR SR, uskutočnila prezentácia štúdie Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Organizátormi podujatia boli Nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. K architektonickej štúdii, ktorá navrhuje jeho umiestnenie v priestore medzi Gondovou ulicou, nájazdom na rekonštrukciu Starého mosta a nábrežím Dunaja – súčasne s vytvorením nového reprezentačného bratislavského námestia, sa v rozprave pozitívne vyslovili všetci zúčastnení domáci i zahraniční odborníci. Po symbolickom položení jeho základného kameňa v Sade Janka Kráľa v Bratislave – Petržalke v roku 2000 to bol druhý konkrétny krok k jeho dlho očakávanej realizácii.

>Dr.Claude Baláž, správca Nadácie Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva,
mobil: 0903 715 541,
email: claude.balaz@chello.sk

________________________________________________________________________________

ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
A NADÁCIA NÁRODNÝ PAMÄTNÍK SLOVENSKÉHO VYSŤAHOVALECTVA

>pod záštitou Jany Laššákovej a Eriky Jurinovej, podpredsedníčok Národnej rady Slovenskej republiky dovoľujú si Vás pozvať na prezentáciu štúdie Pamätníka slovenského vysťahovalectva spojenú s diskusiou o jeho budúcej podobe, umiestnení a realizácii.

Prezentácia sa uskutoční dňa 3. júla 2014 od 13.00 do 16.00 hod. v kinosále Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava.

Tešíme sa na Vašu účasť!

_________________________________________________________________________________

Bratislava, 28.mája 2014

So štúdiou pamätníka u námestníka primátora

>

Predstaviteľov Nadácie Národného pamätníka slovenského vysťahovalectva a pracovníkov Architektonického ateliéru A1 ReSpect, a.s., vedeného architektom a urbanistom Branislavom Kaliským, prijal 28. mája 2014 námestník primátora hlavného mesta Bratislavy Ján Budaj. Spoločne mu predstavili úvodnú architektonickú štúdiu pamätníka vysťahovalectva. Je v nej zakreslený priestor na ľavom brehu Dunaja medzi Starým mostom a budovou Filozofickej fakulty na Gondovej ulici, ako možné nové námestie Bratislavy (Krajanské námestie, Námestie slovenského vysťahovalectva). Predstava architektov sa opierala o odporúčanie Komisie hl. mesta Bratislavy pre pamätníky a zásahy do verejného priestoru, ktorá na svojom zasadnutí 26. marca 2014 navrhla zobrať na zreteľ v perspektívnom pokračovaní aj objekt slúžiaci na prezentáciu a informovanie o mnohorakom živote a rôznorodých aktivitách slovenských vysťahovalcov v minulosti aj o súčasných migračných pohyboch najmä mladej ľudí odchádzajúcich na dlhodobé či trvalé pobyty do štátov európskeho kontinentu aj do iných svetadielov.

Ján Budaj opätovne ocenil dlhodobé aktivity zakladateľov nadácie a architektonickému návrhu, ktorý ich posúva do konkrétnejšej roviny, vyslovil osobnú podporu. Krátko po stretnutí informoval o ňom hlavnú architektku mesta Bratislavy Ingrid Konrad.

_________________________________________________________________________________
Bratislava, 27.marca. 2014

Partnerstvo so štátnou sférou

Nadácia Národného pamätníka slovenského vysťahovalectva (NPSV) sa usiluje o vytváranie partnerstiev s inštitúciami, ktoré by sa zainteresovali na príprave a realizácii budúceho pamätníka. Sériu pracovných rokovaní začala na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorý v úzkej súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí je kompetenčne poverený vykonávaním starostlivosti o slovenskú krajanskú komunitu vo svete. Výsledkom prvých stretnutí s predsedom ÚSŽZ RNDr. Igorom Furdíkom a jeho podpredsedom PhDr. Petrom Procházkom je podpísanie Dohody o spolupráci. Nadácia predpokladá, že skúsení diplomati prispejú ku konkrétnej spoluúčasti štátu pri materiálnom stvárnení odkazu generácií slovenských emigrantov a zároveň pripomenutí súčasných migračných trendov charakteristických aj pre Slovenskú republiku.

_________________________________________________________________________________
Bratislava, 26.marca 2014

Ďalší partner: ateliér ReSpect

Komisie hl. mesta Bratislavy pre pamätníky a zásahy do verejného priestoru na svojom zasadnutí 26. marca 2014 pri posudzovaní úvodného projektu Nadácie Národného pamätníka slovenského vysťahovalectva plne podporila návrh hlavnej architektky mesta Ing. arch. Ingrid Konrad, že ideálne miesto pre pamätník by bolo na ľavom brehu Dunaja, a to v okolí Starého mosta, poprípade na promenáde smerom k mostu Apollo. Odporučila vypracovať úvodnú architektonickú štúdiu, ktorá by mala na zreteli ako súčasť pamätníka aj muzeálny objekt venovaný problematike vysťahovalectva a migrácie.

Pri naplnení odporúčania sa ukázali ako prospešné všetky úvodné pracovné rokovania a rokovania s riaditeľom kancelárie Spolku architektov Slovenska (SAS) PhDr. Petrom Miklošom a viceprezidentom spolku prof. Štefanom Šlachtom. Zakladateľov nadácie nasmerovali na architektov, ktorým je táto problematika osobne blízka. Ideovo k téme ako najbližšia sa ukázal Architektonický ateliér A1 ReSpect, a.s., vedený architektom a urbanistom Branislavom Kaliským. Ten má navyše skúsenosti práve s projektovaním objektov v komplex Eurovea na dunajskom nábreží, ako i konkrétne predstavy o využití nástupného priestoru na Gondovej ulici v tesnom susedstve Starého mosta.

Pracovníci projekčnej kancelárie sa ujali vypracovania potrebnej štúdie s plnou zodpovednosťou. Nadácia s jej podobou oboznámi námestníka primátora Jána Budaja, ktorý myšlienku vybudovania pamätníka všestranne podporuje. A osobitne ju zaujíma názor hlavnej architektky Bratislavy, ktorá sa dlhodobým pobytom v susednom Rakúsku a profesionálnou prácou vo Viedni radí medzi rôznorodú a mnohostranne úspešnú komunitu slovenských krajanov.

_________________________________________________________________________________
Bratislava, 26.marca 2014

Súhlas a pamätníkom, podnet aj na múzeum

>

Komisia hl. mesta Bratislavy pre pamätníky a zásahy do verejného priestoru sa na zasadaní dňa 26. marca 2014 zaoberala návrhom nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva (NPSV) na vybudovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Členovia komisie, ktorej predsedá akad. sochár doc. Ján Hoffstädter, si vypočuli genézu viacročných snáh a ideové zdôvodnenia občianskych aktivistov realizovať pamätník slovenského vysťahovalectva na území hlavného mesta Slovenskej republiky. Podporili vybudovanie pamätníka v Bratislave, neodporúčali však na jeho umiestnenie pôvodne zamýšľaný priestor v petržalskom sade Janka Kráľa, kde je od roku 2000 osadený základný kameň. Priklonila sa k terajšej predstave navrhovateľov, ktorí za ideálne miesto pre pamätník považujú priestor na ľavom brehu Dunaja – a to buď na nábreží Dunaja v okolí Starého mosta, alebo na novej promenáde smerom k mostu Apollo. Komisia svoj súhlas s vytipovanou lokalitou podmienila prípravou štúdie, ktorá uvedený priestor architektonicky zadefinuje, a to nielen vo vzťahu k umiestneniu samotného pamätníka. Komisia totiž jednoznačne podporila návrh hlavnej architektky mesta Ing. arch. Ingrid Konrad, ktorá okrem realizácie pamätníka odporúča uvažovať aj o vytvorení Múzea slovenského vysťahovalectva. Pre navrhovateľov to znamená zahrnúť do architektonickej štúdie aj predstavu o perspektíve vytvorenia expozičných a prezentačných možností v tejto lokalite.

Za toto stanovisko hlasovali všetci zúčastnení 10 členovia komisie, do ktorej bol kooptovaný ad hoc aj Dr. Claude Baláž, správca nadácie.

_________________________________________________________________________________

Bratislava, 19. marec 2014

Hlavný partner nadácie

>

Členovia Nadácie Národného pamätníka slovenského vysťahovalectva sa 19. marca 2014 zúčastnili slávnostneho otvorenia Roka kráľa Svätopluka a Andreja Hlinku. Stretnutie na nádvorí Bratislavského hradu a pri jazdeckej soche Svätopluka bolo zároveň pripomenutím 1120. výročie smrti prvého kráľa Slovákov. Podujatie organizovala Matica slovenská, ktoré je aj hlavným partnerom pri budovaní dejinného pamätníka státisícom Slovákov, ktorí sa vysťahovali zo svojej vlasti a usadili sa v rozličných častiach sveta.

Členovia nadácie sa dohodli s predsedom MS Mariánom Tkáčom, že ešte v tomto mesiaci pozvú na matičnú pôdu v Bratislave odborníkov a aktivistov, ktorí sa venujú otázkam vysťahovalectva a migrácie. Diskutovať budú predovšetkým o podobách pripravovaného pamätníka a o priestore najvhodnejšom na jeho umiestnenie. Konštruktívne návrhy sa stanú podkladom na rokovanie s predstaviteľmi hlavného mesta SR Batislavy, na území ktorého NPSV navrhuje sochársko-architektonický monument postaviť.

_________________________________________________________________________________

Na voľby pricestovali aj zahraniční Slováci, musia mať pas …

www.webnoviny.sk › na-volby-pricestovali-aj-zahranicni-slovaci-mus…

15. 3. 2014 – BRATISLAVA 15. marca (WEBNOVINY) – Počas volieb prezidenta volia v Bratislave aj Slováci s trvalým pobytom za hranicami Slovenska.

_________________________________________________________________________________

Prezidenta môžu voliť aj Slováci, ktorí žijú v zahraničí …

www.webnoviny.sk › prezidenta-mozu-volit-aj-slovaci-ktori-ziju-v-za…

10. 2. 2014 – Prezidentské voľby vyjdú Slovensko na 11 miliónov eur. Prvé kolo … Viac k téme Prezidentské voľby 2019 na Slovensku zahraniční Slováci.

_________________________________________________________________________________

Zahraniční Slováci môžu voliť iba v parlamentných voľbách …

www.ta3.com › clanok › zahranicni-slovaci-mozu-volit-iba-v-parlame…

9.2.2014 Politikom takto unikajú tisícky hlasov. Pred blížiacou sa voľbou hlavy štátu sa však Slováci vo svete vzopreli. Pod petíciu za možnosť hlasovať v…

_________________________________________________________________________________

Zahraniční Slováci požiadajú o možnosť voľby cez internet

www.teraz.sk › zahranicni-slovaci-volba-prezident › 71495-clanok

23. 1. 2014 – Zo zahraničia môžu Slováci hlasovať od roku 2006 a to v parlamentných voľbách prostredníctvom pošty.

_________________________________________________________________________________
Bratislava, 26. február 2014

O pamätníku na Komisii kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky v Bratislave

>Členovia správnej rady nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva (NPSV) sa 5. decembra 2013 stretli s námestníkom primátora hl. m. SR Bratislavy Jánom Budajom, aby ho informovali o úmysle vybudovať v hlavnom meste Slovenskej republiky dôstojný pamätník, ktorý sa stane prejavom úcty státisícom slovenských vysťahovalcov zo svojej vlasti. Na jeho odporúčanie sa s úvodným projektom obrátili na Komisiu kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky. Myšlienku a zámer vybudovania prvého pamätníka slovenského vysťahovalectva na Slovensku vecne priblížili 26. februára 2014 predsedovi a poslancovi MsZ Mgr. Vladimírovi Kubovičovi a ďalším členom komisie. „Zároveň požiadali o podporné stanovisko príslušných mestských odborných útvarov s tým, aby sa predloženým materiálom zaoberalo na svojom zasadnutí Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy „

_________________________________________________________________________________
Bratislava, 5. decembra 2013

O pamätníku na Magistráte Bratislavy

>Zakladatelia Nadácie Národného pamätníka slovenského vysťahovalectva (NPSV) a členovia jej správnej rady sa stretli 5. decembra 2013 s námestníkom primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Jánom Budajom. Bolo to prvé pracovné rokovanie na magistráte mesta, v ktorom iniciátori hľadajú vhodné miesto na postavenie pamätníka venovaného všetkým Slovákom, ktorých osobné záujmy či spoločenské okolnosti osudy zaviedli do rozličných častí sveta.

Už po informatívnom vstupe nastala diskusia, v ktorej Ján Budaj prejavil úprimný záujem o problematiku aj vecné riešenia. Povedal, že mocnejší osobný dojem ako vysťahovalectvo zosobňuje v národe už iba holokaust. Zo svojej štatutárnej pozície vyjadril ochotu podporiť myšlienku vybudovať dôstojný architektonicko-sochársky objekt, ktorý by bol pripomenutím histórie Slovákov a zároveň upozornením na súčasný odliv predovšetkým mladých ľudí zo Slovenska do zahraničia.

Námestník primátora Bratislavy vyslovil podnecovateľom idey pamätníka uznanie a rešpekt, že kriesia túto tému v čase, keď mnohí u nás doma sú zaneprázdnení existenčnými a majetkovými záležitosťami. Zároveň prisľúbil, že si návrh budovania NPSV zoberie aj do svojej osobnej agendy. Odporúčal členom správnej rady nadácie, aby pripravili ideový zámer a predložili ho Komisii kultúry a ochrany kultúrnych pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a následne aj na rokovanie Mestského zastupiteľstva.

_________________________________________________________________________________
Bratislava, 5. decembra 2013

Medzi prvými partnermi sú architekti

>Záujem o budovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva prejavil Spolok architektov Slovenska (SAS). V jeho bratislavskom sídle na Panskej ulici 15 zakladateľov Nadácie Národného pamätníka slovenského vysťahovalectva (NPSV) a členov jej správnej rady prijali 5. decembra riaditeľ kancelárie SAS PhDr. Peter Mikloš a viceprezident spolku prof. Štefan Šlachta, ktorému je problematika osobitne blízka. Dlhšie pôsobil na pozícii hlavného architekta Hlavného mesta SR Bratislavy, takže vie prakticky prispieť pri posudzovaní predností či obmedzení umiestnenia pamätníka v konkrétnych lokalitách mesta, ktoré by mohli prichádzať do úvahy. A s osobným zaujatím dlhodobo sleduje životné osudy a tvorbu slovenských architektov v zahraničí. Sú medzi nimi aj v súčasnosti osobnosti, ktorým je problematika vysťahovalectva bytostne blízka a svojimi skúsenosťami by boli ochotní prispieť do diskusií v prípravnej fáze architektonickej súťaže, poprípade po jej vypísaní sa zúčastniť svojimi návrhmi.

Nadácia si uvedomuje, že ideová príprava súťaže a formovanie podmienok si vyžaduje čo najširšiu účasť zainteresovaných odborníkov a tvorcov. Predpokladá, že prostredníctvom nich sa touto myšlienkou začne zaoberať aj verejnosť. Pamätník slovenského vysťahovalectva má byť nielen vyjadrením úcty našim predkom, ktorí sa v rozličných historických obdobiach ocitli na mnohých miestach sveta a už sa nikdy nevrátili do svojich domovov. Rovnocenne je aj prejavom záujmu o súčasnú migráciu, ktorá za posledné štvrťstoročie vytvorila v zahraničí komunitu už niekoľkých stoviek tisícok Sloveniek a Slovákov. Súťaž na pamätník by preto mohla vyvolať záujem mladých tvorivých ľudí na Slovensku, ktorí by im prostredníctvom návrhov na jeho skonkrétnenú podobu vedeli poslať aktuálny a zároveň zhmotnený nadčasový odkaz.

_________________________________________________________________________________

3 OTÁZKY pre: Dušana TÓTHA, reverenda z kanadskej základiny v …

www.snn.sk/…/1781-3-otazky-pre-usana-totha-revere…‎>Translate this page

Oct 8, 2013 – Bol to siedmy okrúhly stôl, podstata je, že sa vytvorila Nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva. Oceňujem, že Matica

_________________________________________________________________________________
Bratislava, 17. septembra 2013

Stretnutie na USZZ

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) , prijal v utorok 17. septembra 2013 na pôde úradu v prítomnosti Petra Prochácku, podpredsedu ÚSŽZ a Milana Košču, riaditeľa Odboru dotácií a ekonomiky ÚSŽZ, zástupcov nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva – Mariána Tkáča, predsedu Matice slovenskej, Clauda Baláža zo Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov a Jána Bilika z občianskeho združenia Migrácia SK. Predmetom rokovania zúčastnených strán bolo nastolenie otázok potenciálnej spolupráce medzi nadáciou Národný pamätník slovenského vysťahovalectva a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v kreovaní a ďalšom zhmotnení myšlienky zrodu Pamätníka slovenského vysťahovalectva, základný kameň ktorého (4,5 ton vážiaci kus červeného mramoru z Tardošského lomu) Slovenskej republike darovali Slováci z Maďarska ešte v roku 2000. Odvtedy sa pri ňom každoročne v petržalskom Sade Janka Kráľa stretávajú Slováci z rôznych krajín sveta v rámci pripomienky Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí. Realizácia Pamätníka slovenského vysťahovalectva je zahrnutá v úlohách ÚSŽZ vyplývajúcich z Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 ako aj zo záverov viacerých snemovaní Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Igor Furdík ocenil doterajšie aktivity nadácie i jej motív zriadiť od júla 2013 pre priaznivejší ekonomický fundament vytvorenia umelecko-architektonického návrhu, technického zhotovenia a následne i samotnej realizácie budúceho Pamätníka slovenského vysťahovalectva verejnú finančnú zbierku organizovanú nadáciou prostredníctvom webového sídla vystahovalectvo.sk. Obe strany sa zhodli na potrebe ďalšej komunikácie a vzájomnej súčinnosti v takom rozsahu i vyšpecifikovaných platformách, aby tieto boli podchytené medzi ÚSŽZ a nadáciou Národný pamätník slovenského vysťahovalectva dohodou o vzájomnej spolupráci v predmetnej oblasti.

Ďalšie informácie zo strenutia: https://www.uszz.sk/sk/stranka/2855/na-pode-uszz-o-pamaetniku-slovenskeho-vystahovalectva

_________________________________________________________________________________

Na pôde ÚSŽZ o Pamätníku slovenského vysťahovalectva | Uszz.sk

www.uszz.sk/…/na-pode-uszz-o-pamaetniku-slovensk…‎>Translate this page
Sep 17, 2013 – riaditeľa Odboru dotácií a ekonomiky ÚSŽZ, zástupcov nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva – Mariána Tkáča, predsedu

_________________________________________________________________________________

Pamätník vysťahovalectva
(09.08.2013; Extra plus; č. 8, s. 36; -)

Predstavitelia Matice slovenskej spolu so zástupcami občianskeho združenia Migrácia SK a Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov založili Nadáciu Národný pamätník slovenského vysťahovalectva. „Ten chceme vybudovať v bratislavskom Sade Janka Kráľa ako budúcu národnú kultúrnu pamiatku,“ priblížil zámer novej nadácie predseda MS Marián Tkáč. Pamätník má vzniknúť pri základnom kameni, 4, 5-tonovom kuse červeného mramoru z Tardošského lomu, ktorý darovali naši krajania žijúci v Maďarsku. Už od júla 2000 sa totiž pri ňom každý rok stretávajú Slováci z rôznych krajín. Členovia nadácie veria, že nový pamätník bude raz miestom príjemných stretnutí Slovákov z celého sveta, aby si tak mohli pripomenúť všetkých, ktorí síce opustili Slovensko, ale nosili ho a budú nosiť vo svojom srdci po celý život.

_________________________________________________________________________________

Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV …

www.edata.sk/…/NadaciaNarodnyPamatnikSlovens…‎>Translate this page Jul 26, 2013 – Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV), Segnerova 1/b, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves.

_________________________________________________________________________________

8. 7. – Matica slovenská

www.matica.sk/download_file_f.php?id=392518‎ Nová nadácia chce postaviť Národný pamätník slovenského vysťahovalectva. [aktualne.sk; 07/07/2013; TASR ; Zaradenie: Slovensko]. 1.24. V Sade Janka

_________________________________________________________________________________

SME.sk | Vláda schválila nový pamätník vysťahovalectva

www.sme.sk/…/vlada-schvalila-novypamatnik-vystah…‎>Translate this page

Sep 17, 2008 – Nový Pamätník slovenského vysťahovalectva, ktorý má stáť v Bratislave do dvoch rokov a špeciálne vysielanie Slovenskej televízie pre

_________________________________________________________________________________

Do dvoch rokov má stáť Pamätník slovenského vysťahovalectva – SME

www.sme.sk/…/Do-dvoch-rokov-ma-stat-Pamatnikslo…‎>Translate this page

Načítavam, moment… Diskusie · Do dvoch rokov má stáť Pamätník slovenského vysťahovalectva (Späť na článok) · Pridajte priamu reakciu k článku. Prihláste sa.

________________________________________________________________________________

>V Sade Janka Kráľa chcú postaviť pamätník vysťahovalectva …

www.bratislavskenoviny.sk/…bratislavy/…/v-sade-jank…‎>Translate this page

Jul 7, 2013 – Cyrila a Metoda v Bratislave členovia Matice slovenskej so zástupcami založili Nadáciu národný pamätník slovenského vysťahovalectva.

________________________________________________________________________________

VÝROČIE: Nová nadácia chce postaviť Národný pamätník …

www.hlavnespravy.sk/vyrocie-nova…/116601/‎>Translate this page Jul 7, 2013 – Slovensko, ale nosili ho a stále ho budú nosiť vo svojom srdci po celý život. Informácie sú na internetovej stránke www.vystahovalectvo.sk.

________________________________________________________________________________

VÝROČIE: Nová nadácia chce postaviť Národný pamätník …

www.hlavnespravy.sk/vyrocie-nova…/116601/‎>Translate this page Jul 7, 2013 – Slovensko, ale nosili ho a stále ho budú nosiť vo svojom srdci po celý život. Informácie sú na internetovej stránke www.vystahovalectvo.sk.

________________________________________________________________________________

>Nová nadácia chce postaviť Národný pamätník slovenského …

aktualne.atlas.sk/…nadacianarodnypamatniksloven…‎>Translate this pageNová nadácia chce postaviť Národný pamätník slovenského vysťahovalectva. 7.7.2013 14:24 TASR. BRATISLAVA – Pri príležitosti Dňa zahraničných Slovákov
________________________________________________________________________________

Nová nadácia chce postaviť Národný pamätník slovenského …

www.i-news.sk › Zo zahraničia‎>Translate this page Jul 7, 2013 – Nová nadácia chce postaviť Národný pamätník slovenského vysťahovalectva – iNews.sk – monitoring slovenských médií.

________________________________________________________________________________

>Nová nadácia chce postaviť Národný pamätník slovenského …

www.news.sk/…/nova-nadacia-chce-postavit-narodny-…‎>Translate this page Nová nadácia chce postaviť Národný pamätník slovenského vysťahovalectva. logo aktualne.centrum.sk/nazory/ 07.07.2013 14:43 Zoznam mien tých, ktorí sa zo

________________________________________________________________________________

Nová nadácia chce postaviť Národný pamätník slovenského …

www.novina.cz/…/nova-nadacia-chce-postavit-narodn…‎>Translate this page Jul 7, 2013 – Nová nadácia chce postaviť Národný pamätník slovenského vysťahovalectva. Zoznam mien tých, ktorí sa zo Slovenska museli alebo chceli

________________________________________________________________________________

Nová nadácia chce postaviť Národný pamätník slovenského …

www.monitorujem.sk/…/nova-nadacia-chce-postavit-n…‎