Patnerstvá nadácie NPSV

Projekt Partnerstvo Pamätník slovenského vysťahovalectva

Ideový zámer pre vznik, formovanie a spoluprácu má ambíciu byť spoločnou iniciatívou slovenského zahraničného spoločenstva pre formuláciu základných potrieb Slovákov v zahraničí s dôrazom na vybudovanie a prevádzku Pamätníka slovenského vysťahovalectva ako národnej kultúrnej pamiatky v Slovenskej republike. Spoločné partnerstvo znamená rovnocennú a rovnoprávnu účasť  všetkých zainteresovaných na veciach týkajúcich sa slovenskej diaspóry vo svete.
Hlavné oblasti multilaterálnej spolupráce sú definované v článku III. Verejnoprospešný účel nadácie, stanov Nadácie Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva, schválených v zmysle zákona o nadáciách Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
K hlavným princípom spolupráce budú patriť zásady vzájomnej dohody a prospešnosti, diferencovaný prístup k riešeniu parciálnych problémov a naliehavých potrieb slovenského zahraničia a spoločný postup vo veciach  celého zahraničného slovenského spoločenstva  v  záujme zachovania  jeho identity, národného povedomia  a vzájomných vzťahov medzi nim a národným spoločenstvom v Slovenskej republike. Ako kľúčový prvok multilaterálnej spolupráce budú návrhy na realizáciu konkrétnych spoločných regionálnych i celosvetových projektov na báze dobrovoľného zapojenia všetkých zainteresovaných partnerov.

PARTNERI
Matica slovenská
Migrácia SK
Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov
Spolok architektov Slovenska
 

PODPOROVATELIA
Osobitný význam pre prípravu, realizáciu a prevádzku budúceho pamätníka má a bude mať účasť podporovateľov zo Slovenska i zo sveta.

Národná rada Slovenskej republiky
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva
Matica slovenská
Migrácia SK
Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Spolok architektov Slovenska
Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava
Mestská časť Bratislava – Petržalka
A1 ReSpect, a.s.