Príprava Národného pamätníka slovenského vysťahovalectva

Na tejto stránke budeme postupne a priebežne umiestňovať:

  • Návrhy ku NPSV
  • Komisia pre NPSV
  • Rokovania ku NPSV
  • Prezentácia NPSV