Prezentácia štúdie Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Národnej rade Slovenskej republiky

Prvým výrazným zviditeľnením aktivít nadácie NPSV bola prezentácia štúdie Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Pripravila ju v partnerskej spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Vážnosť a spoločenskú váhu podujatiu dodala skutočnosť, že sa uskutočnilo v budove Národnej rady Slovenskej republiky pod záštitou podpredsedníčok parlamentu Jany Laššákovej a Eriky Jurinovej. Prezentácie sa zúčastnili viaceré osobnosti slovenského kultúrneho a spoločenského života, ktoré jednoznačne podporili myšlienku a naliehavú potrebu vybudovania pamätníka.