Pozvánka

MATICA SLOVENSKÁ  –  MIGRÁCIA  SK  –  ZDRUŽENIE NEZÁVISLÝCH EXPERTOV PRE OTÁZKY DEJÍN A ŽIVOTA ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV

            V Bratislave,  21.mája 2013

Vážené dámy, vážení páni, milí krajania,

               Matica slovenská, občianske združenie Migrácia SK a Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, si dovoľujú informovať domácu i zahraničnú krajanskú verejnosť, že pripravujú odborné podujatie venované problematike realizácie pamätníka slovenského vysťahovalectva v Slovenskej republike.
             Chceme tak nadviazať na tradíciu okrúhlych stolov venovaných slovenskému zahraničiu, ktoré sa konali od roku  2002 a stane sa tak už siedmym v poradí s pracovným názvom:

„ Národný Pamätník slovenského vysťahovalectva“,

ktorý sa uskutoční v dňa 4.júla (štvrtok) v Jozefínskej knižnici Matice slovenskej v  Bratislave.

 Témy rokovania:

  • Doterajší stav príprav pre realizáciu pamätníka
  • Návrhy pre realizáciu a umiestnenie, predstavy o podobe pamätníka
  • Vznik nadácie Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva

 

              Výsledky pracovného rokovania budú obsiahnuté v záveroch, ktoré účastníci v podobe odporúčaní predložia Národnej rade Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky a inštitúciám, ktoré majú v náplni svojej činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí.
              Dovoľujeme si Vás pozvať na pripravované odborné podujatie. Bude pre nás cťou, ak sa rozhodnete naše pozvanie prijať a prosíme Vás, aby ste nám svoju účasť potvrdili v priloženej návratke. Po jej  doručení Vám včas zašleme všetky potrebné doplňujúce informácie.
             Vopred Vám ďakujeme za potvrdenie príjmu tejto pozvánky a prosíme o doručenie návratky do 23. júna 2013.

S úctou a krajanským pozdravom

Ing. Marián Tkáč, PhD. v. r., 
Ing. Ján Bílik v.r.
laude Baláž v.r.