Pamätný deň zahraničných Slovákov

Za priamej účasti Slovákov zo zahraničia (Česko, Rakúsko, Srbsko, Sýria, Taliansko, Ukrajina) sa konalo tradičné stretnutie pri základnom kameni budúceho pamätníka v Sade Janka Kráľa v Bratislave – Petržalke. Peter Prochácka podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Claude Baláž správca nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva a Vladimír Skalský predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, okrem iného vyslovili spoločné želanie, aby sa Slováci žijúci v zahraničí raz dočkali  okamihu zhmotnenia a slávnostného odhalenia pamätníka.