Návrh na vytvorenie nového námestia a Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí spolu s nadáciou Národný pamätník slovenského vysťahovalectva, predložili Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, písomnú žiadosť o zaradenie materiálu „Návrh na vytvorenie nového námestia a Pamätníka slovenského vysťahovalectva“ na rokovanie príslušných komisii a následne do programu zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava.