Anketa

Vážené dámy, vážení páni, vážení Slováci v zahraničí !

Ústava Slovenskej republiky zaväzuje štát, aby podporoval národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí. Parlament Slovenskej republiky vo svojej Deklarácii z roku 1999 zase zaväzuje štát, aby im venoval náležitú pozornosť, spolupracoval s nimi, všemožne im pomáhal, podporoval ich práva a bol vždy ústretový a otvorený riešeniu ich požiadaviek. Jednou z dlhodobých požiadaviek je postavenie Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Od jubilejného roku 2000, keď bol v Sade Janka Kráľa v Bratislave-Petržalke dočasne položený a vysvätený jeho základný kameň, uplynulo dlhých 17 neplodných rokov, plných prázdnych slov a politického nezáujmu o jeho realizáciu.

V tejto národne i štátne nepochopiteľnej situácii sa nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV) obracia na Vás, Slovákov a Slovenky, ktorí žijete a pracujete v zahraničí. Ak Vám nie je ľahostajná táto situácia, ste ochotní zdvihnúť hlas na spoločný prospech a na podporu pamiatky Vašich predkov, ktorí slovami básnika museli „hnaní žitia nevôľou“ opustiť rodnú vlasť – naše drahé a milované Slovensko? Vyzývame a prosíme Vás, aby ste sa zúčastnili nasledujúcej anonymnej prieskumnej ankety.

Vox populi, vox Dei – Hlas ľudu, hlas Boží, by mal byť signálom v každom demokratickom štáte.

„Roztratení, ale nestratení"

Naša nadácia si vysoko váži a je si plne vedomá významu a dôležitosti Slovákov v zahraničí pre celý slovenský národ. Váš hlas môže ovplyvniť budúcnosť existencie Pamätníka slovenského vysťahovalectva na Slovensku i kvalitu vzťahov a spolupráce medzi slovenským zahraničím a Slovenskou republikou. Neváhajte, aby iní nerozhodovali bez Vás, a prosíme, aby ste túto anketu šírili aj medzi svojimi priateľmi v zahraničí. Ďakujeme !