Orgány NNPSV

Členovia prvej správnej rady sú:

Ing. Marián Tkáč, PhD.
Ing. Ján Bílik,
Dušan Mikolaj

 

Prvým správcom je: PhDr. Claude Baláž

Prvým revízorom je: Dáša Laurenčíková

Poradcovia a externá spolupráca:

Výbor(rada) čestných protektorov:
 Sobota 15 december 2018
Meniny dnes oslavuje Ivica